Sdílené rodičovství – jak udržet kvalitní rodičovství po rozpadu rodičovského vztahu

19. 10. 2023 v 09:00
19. 10. 2023 v 15:30
Online platforma zoom
1 600 Kč
8
A2023/0349-SP/PC
Omlouváme se, ale již bylo dosaženo maximálního počtu účastníků.

Rozpad partnerského vztahu, ve kterém jsou vychovávány dětmi je velmi náročným životním obdobím, jak pro rodiče, tak děti. Nejhorším dopadem rozpadu rodičovského vztahu, je narušení nebo ztráta vztahu dítěte k jednomu z rodičů (nebo postupně oběma). Rozpad rodiny představuje pro rodiče i děti emocionální, vztahovou, ale i ekonomickou a sociální zátěž. Rozpadem rodičovského vztahu končí o dosavadní způsob, jakým rodiče realizovali své rodičovské role, jakým způsobem se na péči o děti podíleli, ale i jak si zcela přirozeně tvořili vztah s dítětem (společným soužitím). Pro dítě končí pravidelná přítomnost obou rodičů v jeho fyzické blízkosti, mění se denní režim, může dojít k omezení kontaktu s dalšími blízkými osobami (např. četnost návštěv u prarodičů), může dojít ke stěhování, změně školy, atp. Aby dopady rozpadu rodičovského vztahu byly pro dítě co nejmírnější, je důležité, aby rodiče měli od počátku dostatek informací o potřebách dítěte, naplňování rodičovských kompetencí, i zdrojích možné podpory. 

Rodiče jsou schopni se dobře rozhodnout o způsobu každodenního fungování po rozpadu rodičovského stavu, mají-li dostatek informací jaká jsou pravidla porozvodové péče. A to, jak z pohledu právního (ve smyslu co je rodičovská odpovědnost, mohou rodiče dělat jednotlivě, co musí dělat rodiče společně), tak sociálně-emocionálního (jak budovat a udržet dobrý vztah dítěte k oběma rodičům). Sdílené rodičovství je psychosociálním konceptem, který rodičům umožňuje přizpůsobit své rodičovské role nové životní situaci. Směřuje ke konsensuálnímu a kooperativnímu náhledu na porozvodovou péči o děti.  


Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙