Sdílené rodičovství – vztahový koncept rodičovských vztahů

13. 10. 2023 v 10:00
13. 10. 2023 v 15:30
Online platforma zoom
1 600 Kč
8
A2023/0236-SP/PC

Rodičovství a péče o děti je přirozenou součástí lidských životů. Naprostá většina rodičů chce být dobrými rodiči a chce svým dětem připravit láskyplné dětství. Rodičovství zahrnuje jak kompetence, které se přímo týkají schopnosti pečovat a vychovávat dítě (schopnost zajistit fyzické, emocionální, sociální, vzdělávací a zdravotní potřeby dítěte), tak dovednosti, které se vztahují k vzájemnému vztahu mezi rodiči (schopnost akceptovat druhého rodiče jako dobrého vychovatele, podporovat dítě v budování a udržení dobrého vztahu k oběma rodičům, schopnost odklonit případné partnerské neshody od rodičovství).

Oslabené kompetence týkající se rodičovského vztahu se projevují zejména v situaci rozpadu rodičovského vztahu. Způsob realizace rodičovství není vázán na právní vztah (sezdaní, nesezdaní, rozvedení), ani faktické uspořádání (společné či samostatné domácnosti). Jakýkoliv rodičovský vztah může vykazovat známky konfliktního, souběžného nebo sdíleného rodičovství. Forma rodičovství je vázána na informovanost, schopnosti a ochotu rodičů.

V případě online seminářů vám bude nejpozději den před konáním akce poslán příslušný odkaz na e-mail uvedený v registraci. 


Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙