Únava ze soucitu a syndrom vyhoření

10. 11. 2023 v 09:00
10. 11. 2023 v 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
2 500 Kč
8
A2023/0239-SP/PC/PP

Pomáhající profese (mezi, které patří sociální pracovnicí i další pracovnicí v sociálních službách) jsou každodenně v kontaktu s jinými lidmi, kteří se nachází v obtížných životních situacích. Prožitky a životní zkušenosti klientů a klientek pak přímo i nepřímo ovlivňují prožívání a psychickou i somatickou pohodu pomáhajících. Tato forma pracovní zátěže je samozřejmou a neoddiskutovatelnou součástí pomáhajících profesí, proto je vhodné rozumět mechanismu jejího vzniku, s ohledem na potřeby osob pracujících v sociálních službách (sociální práci).

Kurz se zaměřuje na definování hlavních okruhů psychosociální zátěže pomáhajících profesí, včetně tzv. „únavy ze soucitu“ a syndromu vyhoření. A dále pak na seznámení se se základními principy individuální i systémové prevence, které mohou snížit emocionální a sociální zátěž související výkonem pomáhající profese.


Prof. Radek Ptáček, PhD.
Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙