Sdílené rodičovství - patchworkové rodiny

09. 11. 2023 v 09:00
09. 11. 2023 v 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
2 500 Kč
8
A2023/238-SP/PC

Rozpad rodičovského vztahu je statisticky významným jevem (dle některých statistik se rozvádí až 40 % manželství). K rozpadům rodičovských vztahů dochází často v situaci, kdy jsou děti relativně malé, významná část rodičů tedy pochopitelně postupně naváže další partnerské vztahy. Tito noví partneři a partnerky se v různé míře stávají součástí rodinného systému, což může mít vliv, jak na biologické rodiče, děti, ale i tyto nově příchozí samotné.

Většina služeb, kteří pracují s rodinami v situaci rozpadu rodiny se těmto budoucím situacím a novým členům a členkám rodin nevěnuje ani s nimi nijak systematicky nepracuje. Pro všechny zúčastněné může být obtížné uchopit svou novou roli (zda a jak se mají podílet na výchově a péči o děti, jak si vytvořit vztahy). Může být složité vztahy biologických rodičů, jejich nových partnerů a děti pochopit a zpřehlednit. Příchod nových partnerů/partnerek může být potenciálním zdrojem oživení konfliktu mezi biologickými rodiči, vhodnou edukací a podporou nejen biologických rodičů, ale i jejich partnerů/partnerek je možné i tuto novou situaci zvládnou tak, aby nedošlo k ohrožení dítěte/dětí.


Prof. Radek Ptáček, PhD.
Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙