Sdílené rodičovství a vysoko konfliktní rozvody

08. 11. 2023 v 09:00
08. 11. 2023 v 15:00
Konferenční prostory Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
2 500 Kč
8
A2023/0235-SP/PC

Rozpad partnerského vztahu, ve kterém jsou vychovávány dětmi je velmi náročným životním obdobím, jak pro rodiče, tak děti. Ve většině případů se jedná o rozpad rodičovského páru, v němž oba rodiče dosahují standardů základních rodičovských kompetencí.  Tzn. oba rodiče jsou schopni plně zajistit základní potřeby dítěte způsobem, který odpovídá běžným výchovným metodám (cca 80-82 % rodičovských párů).

V tomto kontextu je rozpad rodičovského vztahu obdobím, v němž dochází k transformaci vlastní rodičovské role a forem kooperace mezi rodiči. Kdy dítě není primárně ohroženo tím, že by o něj jeden z rodičů či oba nebyli schopni kvalitně pečovat, ale případným konfliktem, který se odehrává mezi jeho nejbližším osobami. Míra závažnosti dopadu rodičovského vztahu na dítě, tak není dána individuálními (ne)schopnostmi rodičů, nebo typem porozvodové péče. Ale intenzitou, délkou a hloubkou konfliktu mezi rodiči. Přibližně 10-12 % rodičům, pro které je nalezení nového uspořádání rodiny obtížné, lze pomoci prostřednictvím odborné pomoci (edukace, poradenství, mediace, indikovaná a rodiči poptávaná terapie). V některých případech je konflikt mezi rodiči dítěte natolik závažný, že je možné ho v souladu s moderními standardy označit za „vysoko konfliktní“ (cca 5-6 % rodičovských párů). Včasné detekování míry a úrovně konfliktu mezi rodiči může pomoci vhodně nasměřovat odpovídající pomoc. Včetně indikací a kontraindikací pro jednotlivé formy pomoci. Systematické mapování těchto situací pak umožňuje určit, kdy se už míra konfliktu rodičů promítá v ohrožení dítěte (psychické týrání, zanedbávání).  


Prof. Radek Ptáček, PhD.
Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙