Sdílené rodičovství - jak udržet kvalitní rodičovství po rozpadu rodičovského vztahu

28. 05. 2024 v 09:00
18. 05. 2024 v 16:00
Platforma ZOOM
1 200 Kč
8
A2023/0349-SP/PC

Rozpad partnerského vztahu, ve kterém jsou vychovávány dětmi je velmi náročným životním obdobím, jak pro rodiče, tak děti. Nejhorším dopadem rozpadu rodičovského vztahu, je narušení nebo ztráta vztahu dítěte k jednomu z rodičů (nebo postupně oběma).

Rozpad rodiny představuje pro rodiče i děti emocionální, vztahovou, ale i ekonomickou a sociální zátěž. Rozpadem rodičovského vztahu končí o dosavadní způsob, jakým rodiče realizovali své rodičovské role, jakým způsobem se o péči o děti podíleli, ale i jak si zcela přirozeně tvořili vztah s dítětem (společným soužitím). Pro dítě končí pravidelná přítomnost obou rodičů v jeho fyzické blízkosti, mění se denní režim, může dojít k omezení kontaktu s dalšími blízkými osobami (např. četnost návštěv u prarodičů), může dojít ke stěhování, změně školy, atp. Aby dopady rozpadu rodičovského vztahu byly pro dítě co nejmírnější, je důležité, aby rodiče měli od počátku dostatek informací o potřebách dítěte, naplňování rodičovských kompetencí, i zdrojích možné podpory.

Aby rodiče mohli dobře rozhodnout o způsobu každodenního fungování po rozpadu rodičovského stavu, potřebují nejprve pochopit, jaká jsou pravidla porozvodové péče. A to, jak z pohledu právního (ve smyslu co mohou dělat jednotlivě, co musí dělat společně), tak sociálně-emocionálního (jak budovat a udržet dobrý vztah dítěte k oběma rodičům). Sdílené rodičovství je psychosociálním konceptem, který rodičům umožňuje přizpůsobit své rodičovské role nové životní situaci. Směřuje ke konsensuálnímu a kooperativnímu náhledu na porozvodovou péči o děti.

Odkaz na přihlášení na platformu zoom vám bude po přihlášení zaslána do 24.5. 2024.

Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙