Hodnocení ohroženého dítěte - nástroje Pro dítě 21

13. 12. 2023 v 09:00
13. 12. 2023 v 15:30
Online platforma zoom
1 200 Kč
8
A2023/0232-SP

Předkládaný kurz je shrnuje základní oblasti práce s ohroženými dětmi a rodinami, a to se zohledněním právních, psychologických i sociálních aspektů. Zaměřuje se především na problematiku identifikace ohrožených dětí a rodin, a jejich následnou podporu v systému sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Kurz kombinuje teoretickou přednášku a ukázku práce se standardizovanými hodnotícími nástroji vytvořenými v rámci programu Pro dítě 21 (hodnotící nástroje, možnost sledovat vývoj případu v čase, časová osa, atp.). 

V případě online seminářů vám bude nejpozději den před konáním akce poslán příslušný odkaz na e-mail uvedený v registraci. 


Mgr. Terezie Pemová
Celý seznam
NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu
Trenčínská 2/2632
Praha 4, 141 00
Telefon: +420 776 240 141
Email: info@nidar.cz
IČO: 26644738
© 2022 Nidar.cz | MoPi-Soft 2022 Verze 1.1.0.1
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙